Volgens cijfers van de studiedienst van de FOD Financiën liggen de ontvangsten van de eerste helft van dit jaar 555 miljoen euro lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een tegenvaller voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Die had gezegd dat de inkomsten 3,2 miljard euro hoger zouden liggen. Van Overtveldt gaat dus voor de zoveelste keer uit de bocht. Zelfs zijn coalitiepartners nemen het hem al kwalijk dat hij zijn belangrijkste opdracht, namelijk inkomsten binnenhalen, niet op orde heeft.

“Maar het ergste is dat hij daar helemaal geen rekening mee houdt”, zegt Peter Van Velthoven. “Een correcte minister die ziet dat de ontvangsten bij elke begrotingscontrole lager uitvallen, moet ze bij de volgende controle niet nog eens overschatten. Op deze manier draait hij zijn collega’s in de regering een rad voor de ogen.”

Van Velthoven is er niet over te spreken dat de roerende voorheffing onder de verwachtingen blijft. “Dat is zowat de kapitaalbelasting in ons land. Maar dat is helemaal geen prioriteit voor deze regering. Ook van de voorafbetalingen van de vennootschapsbelastingen door de bedrijven maakt hij nog altijd geen werk. En dat terwijl de gewone werkende mens nu al meer accijnzen en een hogere btw op elektriciteit betaalt. Maar voor de verhoogde belastingen op kapitaal verwijst de minister steeds naar het volgende jaar.”