“De fiscale regularisatie zou 250 miljoen euro opbrengen in 2016. Dat was de raming van minister van Financiën Van Overtveldt zelf. Het finale resultaat is amper 13,6 miljoen euro aan effectieve opbrengst in 2016. In examentermen komt dat neer op 5/100. Er wordt geschermd met 172 miljoen euro aan aangegeven bedragen en ‘een rush op de regularisatiedienst’, maar die hoerasfeer is misplaatst”, zegt Peter Vanvelthoven.

“Naar schatting zal dat neerkomen op zowat 60 miljoen euro opbrengst, wat neerkomt op een tekort van 190 miljoen euro. Gisteren nog bleek dat de minister 150 miljoen euro tekort realiseerde in de accijnzen op tabak. De man slaagt er bijna in zijn eentje in de begroting te doen ontsporen. Het is tijd dat premier hem onder curatele plaatst”, besluit Vanvelthoven.