Dirk Van der Maelen (sp.a) vindt dat de uittredende ministers Vanackere en De Crem niks te zoeken hebben op de NAVO-top morgen in Brussel. "Ministers van lopende zaken kunnen ons land niet engageren in langetermijnprojecten. Ze hebben geen rugdekking van het parlement."

Op de top komt de nieuwe strategie van de NAVO en het wapenschild aan bod. De nieuwe commandostructuur van de Transatlantische Organisatie zal er besproken worden, de relatie met Rusland en de samenwerking tussen de EU en de NAVO. Uiteraard zal ook het conflict in Afghanistan aan bod komen, al staat dat formeel niet op de agenda. Stilaan moet het Afghaanse leger en de politie de touwtjes in handen krijgen, de NAVO-lidstaten zullen zeker de koppen bijeen steken over een juiste strategie voor die transitie.

Van der Maelen vreest dat Vanackere en De Crem hun woord zullen geven voor enkele projecten die zwaar zullen doorwegen op het budget zonder dat het Belgisch parlement daar zijn fiat voor gegeven heeft. "Engagementen bij de NAVO kunnen niet worden teruggdraaid", waarschuwt Van der Maelen. "Van lopende zaken komen lopende uitgaven."

Eind september drong Van der Maelen al aan op een debat waar de Belgische houding ten aanzien van de NAVO kon worden afgepunt, maar kreeg hij nul op rekest. Begin oktober probeerde hij het nog eens via enkele parlementaire vragen, maar opnieuw gaf de regering niet thuis. "Vanackere en De Crem gaan naar de NAVO-top zonder het federale Parlement zelfs maar in te lichten over de standpunten van de Belgische regering. Het contrast met de Nederlandse regering, eveneens in lopende zaken, is groot. De Nederlandse Kamerleden kregen vorige week reeds een uitgebreide nota van de ministers die de NAVO-top zullen bijwonen."

 

Klik hier voor de nota van de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie