sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen betreurt dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorlopig weigert om Israël onder druk te zetten om het vredesproces met Palestijnen te hervatten. Nochtans overwegen Franse president Sarkozy en Brits premier Cameron de onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen als vredesgesprekken in september 2011 nog steeds uitblijven. "Als de  Israëlische regering Netanyahu voor bezetting in plaats van vrede blijft kiezen, dan vallen schermutselingen met de  Arabische buren niet uit te sluiten. Het haatdiscours van radicalen in beide kampen mag in geen geval zegevieren.", aldus de sp.a-er.

Sinds eind september 2010 gaat het vredesproces van kwaad naar erger. Intussen laaide het geweld aan de Israëlische grenzen terug op, met alle fatale gevolgen van dien. Nochtans biedt het intra-Palestijnse verzoeningsakkoord tussen Hamas, Fatah en elf andere Palestijnse fracties een nieuwe kans. Opmerkelijk is dat alle Palestijnse fracties, inclusief het radicale Hamas, Palestijns president Abbas specifiek belasten met rechtstreekse onderhandelingen met Israël om uiteindelijk een tweestatenoplossing te vinden waarbij Israël en Palestina in vrede en veiligheid kunnen samenleven. Maar Netanyahu had weinig tijd nodig om de verzoeningspogingen af te schieten: "Abbas moet kiezen tussen vrede met Israël of Hamas, klonk het."

Van der Maelen hekelt de onconstructieve houding van Netanyahu: "of Palestijnen nu verdeeld of verzoend zijn, Netanyahu beweert dat hij geen geloofwaardige gesprekspartner heeft. Nochtans toonden de Palestine Papers, 1600 gelekte documenten van al-Jazeera en Britse krant The Guardian, dat Abbas' enorme toegevingen voor vrede, afgewimpeld werd door Tel Aviv. Bovendien wordt Israël door haar voornaamste handelspartner, de EU, te weinig onder druk gezet. Daarom betreur ik dat minister Vanackere voorlopig, Sarkozy en Cameron niet volgt." Beide staatshoofden lieten begin mei weten dat zij overwegen om een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen, als de vredesgesprekken in september 2011 nog steeds niet opgestart zijn. In september 2011 zou de Palestijnse Autoriteit bij de VN de erkenning van haar onafhankelijke en VN-lidmaatschap aanvragen.

"Bij gebrek aan constructieve vredesgesprekken, kan een erkenning van Palestina door België in september, Netanyahu onder druk zetten de vredesgesprekken te hervatten.", zegt de sp.a-er: "En federale regering kan nog meer doen. De schokgolven van de Arabische Lente hebben het conflict in het Midden-Oosten bereikt. Tegelijk biedt de Palestijnse verzoening een cruciale kans om het vredesproces uit zijn coma te halen. Als vooruitgang in de vredesgesprekken uitblijft, dan zegevieren de extremisten uit beide kampen en zijn gewelddadige botsingen niet uit te sluiten. Hoe langer de bezetting de Westelijke Jordaanoever versnippert, hoe meer een tweestatenoplossing virtueel onmogelijk wordt. "