Tom Balthazar legt uit: “In deze legislatuur zetten we onder andere in op duurzame mobiliteit. Zo maken we werk van het nieuwe mobiliteitsplan, motiveren we ons personeel om op een duurzame manier naar het werk te komen en investeren we fors in betere fiets- en voetpaden… Verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, maar er is nog werk aan. Door de invoering van de LEZ, kiezen we met het stadsbestuur voor een gezondere en meer leefbare stad.”

Gemeenteraadslid Mieke Bouve woont in het stadscentrum en steunde uiteraard die invoering. “De binnenstad blijft bereikbaar voor iedereen, zeker voor diegene die een wagen nodig hebben. Maar met deze maatregel trekken we de kaart van de ‘propere wagens’ voor een betere luchtkwaliteit. Er is nog altijd te veel fijn stof in de lucht, roet is daar een belangrijk onderdeel van. Mensen worden ziek, kinderen krijgen astma. Dat moét stoppen.”

Tom besluit: “We nemen de tijd voor de invoering van de LEZ, om maximaal in te zetten op sensibilisering van de Gentenaars en de Gentse bedrijven. Zo krijgen ze tijd en informatie om na te gaan of hun auto voldoet aan de normen of kunnen ze er op letten bij de aankoop van een tweedehands auto. Want natuurlijk willen we de Gentenaars verder stimuleren om te kiezen voor een duurzaam vervoersmiddel.”