Het 'International House' dat het stadsbestuur gaat oprichten om buitenlandse werknemers en onderzoekers op weg te helpen in Leuven, komt in de huidige campus Comenius, aan de Tiensevest. De stad sloot daarvoor een erfpachtovereenkomst af met de UCLL.

Schepen Mohamed Ridouani (SP.A) gaf al eerder aan dat hij graag een gebouw wil, waarin de buitenlandse werknemers beter verwelkomd worden. Een bevraging bij 1.600 in Leuven werkzame buitenlanders zette de nood daartoe extra in de verf. Uit de bevraging bleek dat het leven in Leuven als positief ervaren wordt, maar dat bepaalde zaken beter kunnen, zoals meer Engelstalige informatie over de voorzieningen en verplichtingen en hulp bij het vinden van een huis, een school of werk voor de partner.

Kopenhagen

“Als voorbeeld neem ik Kopenhagen”, zegt Ridouani. “Daar worden alle online formulieren die de buitenlanders moeten invullen, in achttien talen aangeboden. Bij ons zijn die enkel in het Nederlands te vinden. Dat bemoeilijkt de start. Ik wil dat probleem aanpakken en een plek openen, waar buitenlandse werknemers alle hulp krijgen, die ze nodig hebben.”

De stad sloot een erfpachtovereenkomst van vijftig jaar af met de UCLL. Als de UCLL na dit academiejaar het gebouw 'Comenius' aan de Tiensevest verlaten heeft, komt er een onthaal waar buitenlandse werknemers terechtkunnen. “Het gebouw zal veel organisaties samenbrengen, die te maken hebben met de verwelkoming en integratie van de internationale werknemers. Naast hulp in de zoektocht naar een woning of onderwijs, zullen we hen ook op weg helpen naar sportclubs of cultuurorganisaties, zodat ze snel ingeburgerd raken en zich hier thuisvoelen. Er zullen ook aparte inburgeringscursussen gegeven worden. Want uit de bevragen blijkt dat 'expats' zich niet thuisvoelen in een cursus voor vluchtelingen, aangezien ze in een andere context naar Leuven komen.”

Internationale school

Naast het onthaal, zal het hoofdkantoor van Mindgate in het gebouw komen. Later krijgt ook de International School er onderdak. In het weekend kan het gebouw een thuis worden voor de International Chinese, Russische of Poolse school, die tijdens het weekend lessen voorzien in de eigen taal.

Vanaf de zomer al zullen de eerste diensten in het gebouw aangeboden worden. Voor het gebouw volledig in gebruik genomen kan worden als International House, moeten er nog renovatiewerken uitgevoerd worden. Het International House zal pas tegen 2020 op volle toeren draaien.

Hannelore Smitz

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland