De Finse zeemanskerk op de Italiëlei werd ingericht voor de opvang van 9 niet-begeleide kinderen. En het voormalige dienstencentrum Zurenborg werd gerenoveerd en biedt momenteel plaats aan 6 jongeren. Dat er behoefte is aan opvang, bewijzen de cijfers. Vorig jaar zijn er 3.099 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land geregistreerd. Dit jaar is de instroom voor de maanden januari tot april 2016 zelfs nog groter.

Dat Antwerpen niks doet, vindt sp.a stuitend. Want er staan 70 bedden leeg. Het OCMW beschikt al sinds 1 januari over de nodige opvangcapaciteit voor deze doelgroep in Antwerpen. In januari stemde de OCMW-raad immers in met de onmiddellijke ingebruikname van Scoutel. Het OCMW mag dat hotel aan het Kievitplein (Centraal Station) tot 31 juli 2017 gebruiken. Het voormalige jeugdhotel van de Scouts werd door AG VESPA kosteloos ter beschikking gesteld. Het betreft een op jongeren gerichte accommodatie met 70 bedden, verspreid over 22 kamers. Het gebouw had al een halfjaar in gebruik kunnen zijn. Maar het staat vandaag nog altijd leeg. sp.a vindt het onbehoorlijk dat Antwerpen weigert extra inspanningen te leveren om niet-begeleide jongeren uit oorlogsgebied op te vangen. Het is een schande dat het stadsbestuur beschikbare opvangcapaciteit gewoon niet wil benutten.

Niet-begeleide vluchtelingen mogen tot hun 18 jaar in ons land verblijven, los van hun statuut. Het is cruciaal dat ze goed worden opgevangen. Dat begint met een dak boven hun hoofd. Die basisopvang wil het Antwerpse stadsbestuur hen niet bieden, ook al is dat in strijd met het ook door ons land ondertekende Kinderrechtenverdrag.

sp.a vraagt dat het OCMW het Scoutel openstelt voor kinderen uit oorlogsgebied en bijkomend onderzoekt of er nog opvangmogelijkheden zijn in leegstaande gebouwen. Als we vandaag niet in deze kinderen investeren, betalen we daar later de prijs voor. Dat is struisvogelpolitiek.