Het sp.a-kopstuk lanceerde vorige week nog de vragen: 'Waarom greep de toezichthouder zo laat in en hoe kreeg Optima überhaupt een banklicentie? Wat was de relatie tussen Optima en de toezichthouder de afgelopen vijf jaar? Hoe is Optima er überhaupt in geslaagd een banklicentie te krijgen?' Om die vragen te beantwoorden diende Vanvelthoven een voorstel in voor een grondig parlementair onderzoek.

'Ik en de jonge generatie sp.a'ers voelen ons niet verantwoordelijk voor wat een oud-minster, die dertien jaar geleden zijn mandaat heeft neergelegd, al dan niet zou hebben gedaan. Ik voel me niet verantwoordelijk, en de huidige generatie sp.a'ers ook niet', zei Vanvelthoven zondag nog.

Vanvelthoven licht maandag toe dat de informatie die de voorbije dagen naar buiten is gekomen, aantoont dat de problemen bij Optima al vele jaren aanslepen. Zo blijkt dat Optima vanaf de eerste dag de Nationale Bank bewust beloog, steeds weer beloftes verbrak, en dividenden uitkeerde terwijl dat niet was toegestaan door de Nationale Bank, voert de sp.a'er aan.

'Een onderzoekscommissie is nuttig om tot volledige transparantie te komen over wat is misgelopen in het Optima-dossier', vindt het Kamerlid. "Een onderzoekscommissie kan ook aanbevelingen formuleren over het toezicht op de banken en het toezicht door de Bijzondere Belastinginspectie. Het is belangrijk dat de onderste steen in dit dossier wordt bovengehaald'.