Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om het huishoudelijk reglement van fuifzaal Perron M aan te passen. Schepen van Jeugd Caroline Gennez (sp.a) wil op deze manier de veiligheid tijdens evenementen verbeteren.

“De belangrijkste wijziging is dat we de bewaking zullen toewijzen aan één vaste firma. Wie Perron M huurt voor de organisatie van een evenement, is verplicht om met deze security-firma te werken. Daarnaast wordt het dankzij het nieuwe reglement ook mogelijk om overlast en overtredingen efficiënter te bestraffen. Per inbreuk kan er een boete van €250 worden opgelegd en ook de waarborg kan worden ingehouden.”

Voorlopig kunnen organisatoren van evenementen in Perron M nog zelf kiezen op welke bewakingsfirma zij beroep doen. Daar komt binnenkort verandering in. De maatregel komt er naar aanleiding van een aantal incidenten in het voorjaar en ook op vraag van de Jeugdraad. “Door telkens gebruik te maken van dezelfde firma, kunnen we een consequent beleid voeren en duidelijk beslissen wie wel of niet wordt toegelaten in geval van problemen. De kwaliteit van de bewaking zal door de permanente samenwerking verhoogd worden. Een bijkomend voordeel is dat de administratieve rompslomp voor organisatoren beperkt wordt. Op basis van de offertes zullen we na het uitschrijven van het bestek, beslissen welke firma het meest geschikt is om de veiligheid in de fuifzaal aan het Douaneplein te garanderen”, verklaart Caroline Gennez. De nieuwe maatregel geldt enkel in Perron M en niet voor evenementen die elders plaatsvinden.

Wie een activiteit voor jongeren organiseert, kan een subsidie krijgen voor de inzet van bewakingsondernemingen. Dit reglement wordt nu eveneens aangepast en uitgebreid. “Voorlopig kunnen enkel Mechelse jongeren hiervoor een toelage ontvangen, binnenkort kan elke Mechelaar in aanmerking komen zolang het evenement gericht is op een jong doelpubliek. Het bedrag van de subsidie blijft ongewijzigd: 75% van de factuur met een maximum van €1350. Wat ook verandert, is dat de stad dit bedrag zal voorschieten om de overblijvende 25% daarna in de eindfactuur af te rekenen. Met deze subsidies willen we de veiligheid bevorderen door het inzetten van professionele bewakingsfirma’s te stimuleren. We vinden immers dat jongeren in Mechelen onbezorgd moeten kunnen feesten”, besluit schepen van Jeugd Caroline Gennez.