Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om het huishoudelijk reglement van fuifzaal Perron M aan te passen met als doel de veiligheid tijdens evenementen te verbeteren.

Jeugdschepen Caroline Gennez (sp.a): "De belangrijkste wijziging is dat we de bewaking zullen toewijzen aan één vaste securityfirma. Daardoor kunnen we een consequent beleid voeren en duidelijk beslissen wie wel of niet wordt toegelaten. Daarnaast wordt het dankzij het nieuwe reglement ook mogelijk om overlast en overtredingen efficiënter te bestraffen. Per inbreuk kan er een boete van 250 euro worden opgelegd en ook de waarborg kan worden ingehouden."

Onbezorgd feesten

De toelagen die Mechelse organisatoren kunnen krijgen voor de bewaking van hun jongerenevenement, worden ook uitgebreid. "Met deze subsidies willen we de veiligheid bevorderen door het inzetten van professionele bewakingsfirma's te stimuleren. We vinden immers dat jongeren in Mechelen onbezorgd moeten kunnen feesten", besluit Gennez.