Vorig jaar beslisten sp.a en A+ om een verzoek tot het houden van een volksraadpleging in te dienen rond het al dan niet terug plaatsen van het hekwerk rond de kerk. Vooraf vroegen we de Vlaamse adviescommissie voor Volksraadplegingen om advies over de juistheid van de vraagstelling en of dat een volksraadpleging effectief mogelijk en toegelaten was. De commissie adviseerde unaniem positief. Het positieve advies van juli 2015 wordt nu door een -toevallig ?- nieuw samengestelde adviescommissie omgevormd tot een negatief advies. Argumentatie: het gegeven dat het hekwerk een beschermd momument is, is voor de adviescommissie een nieuw en bijkomend element. De vraag of het hekwerk moet terug geplaatst worden, zou daardoor niet meer van gemeentelijk belang zijn. Nochthans werd in 2015 in de informatie die aan de adviescommissie gestuurd werd (zie het persbericht dd. 29/6/2015, waar in het positieve advies duidelijk naar verwezen wordt) vermeld dat het hekwerk een beschermd monument is. Het persbericht zegt tevens dat het de bedoeling van de initiatiefnemers is om een vraag tot deklassering in te dienen indien de Arendonkenaars bij de volksraadpleging NEE zouden antwoorden. Daarmee geven ze immers te kennen dat zij het hekwerk niet terug wensen. Dit gegeven was blijkbaar in 2015 geen obstakel, nu wel... begrijpe wie kan. 

Het negatieve advies is weliswaar niet bindend, maar inhoudelijk begrijpen we dat een volksraadpleging met de vraag of het hekwerk terug geplaatst moet worden, niet meer aangewezen is. Dit betekent echter NIET dat er geen volksraadpleging meer kan plaatsvinden, zoals de Burgemeester in de pers aangeeft. Integendeel, als u het advies goed leest zal u merken dat een volksraadpleging WEL kan, als de vraagstelling zou aangepast worden en wel als volgt: vindt u dat het hekwerk gedeclasseerd moet worden, ja of nee ? Deze vraag lijkt wel van gemeentelijk belang en kan dus deel uitmaken van een volksraadpleging, luidens de adviescommissie. Aangezien de finaliteit van deze vraag uiteindelijk dezelfde is - het niet terugplaatsen van het hekwerk - zullen wij precies dat voorstellen op de gemeenteraad van 12 december. Een volksraadpleging blijft dus mogelijk, op voorwaarde dat de Burgemeester en bij uitbreiding zijn partijgenoten van NV-A en de coalitiepartners van CD&V bereid zijn om te luisteren naar de bevolking van Arendonk. Jammer genoeg is tot nu toe gebleken dat dat niet zo is.

We geven trouwens nog graag even mee dat het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 de gemeente ca. 20.000€ gekost heeft. Dit werd bevestigd door de gemeentesecretaris tijdens de gemeenteraad van 14 november 2016 en het lijkt ons onwaarschijnlijk dat een volksraadpleging plots 100.000€ en dus tot 5 maal meer zou kosten, zoals de Burgemeester beweert. Integendeel. De Burgemeester goochelt dus blijkbaar graag met euro's, sp.a wenst de Arendonkenaar correct te informeren.