60 Nederlandse leerkrachten basisonderwijs bezoeken Leuven, stad van welbevinden en betrokkenheid

Het Leuvens onderwijsmodel lokt heel wat interesse, onder meer uit Nederland. Zestig leerkrachten uit Nederland kwamen in Leuven op studiereis over innoverend onderwijs, genaamd ‘Naar het land van welbevinden en betrokkenheid’. De leerkrachten willen ontdekken hoe Leuven haar onderwijs verbetert en vernieuwt met Samen Onderwijs Maken (SOM), het netwerk waar alle onderwijspartners, van kleuterschool tot volwassenenonderwijs, in vertegenwoordigd zijn.

“Onderwijs is het hart van onze samenleving. Daarom stellen we met SOM ambitieuze doelstellingen voorop, die we alleen samen met alle onderwijspartners kunnen realiseren. Die unieke samenwerking wekt veel interesse op, ook uit het buitenland”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

SOM wil samen het Leuvens onderwijs innoveren, zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten. Alle onderwijspartners engageren zich om drie pijlers te realiseren. Concreet werkt SOM aan enkele speerpunten. “We willen iedereen aan boord, van kleuterschool tot hoger onderwijs. Binnen elke schoolloopbaan staat het welbevinden en de betrokkenheid van zowel leerling als leerkracht centraal. Daarnaast moet de diversiteit binnen ons onderwijs meer als een troef uitgespeeld worden”, aldus Ridouani. “Het geheel is meer dan de som van de delen, daarom is het zo belangrijk dat alle partners samenwerken om ons onderwijs te innoveren, expertise te delen en zo de drie speerpunten te realiseren”, vult Lore Baeyens, coördinator SOM Leuven, aan.

Proefprojecten

Om die speerpunten te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk, zette SOM enkele proefprojecten rond bepaalde thema’s op met verschillende onderwijspartners, over netten en onderwijsniveaus heen. Zo is er het labo ‘Abdij van Park’, rond leren in een authentieke omgeving, waar de Nederlandse leerkrachten op bezoek gingen. “Leren in een unieke omgeving is een toegankelijke en praktische manier om te leren over natuur, techniek en landbouw”, zegt Ridouani. “Dat is precies wat de Doe-boerderij in de praktijk brengt op Abdij van Park en wat de Nederlandse leerkrachten interesseert.”

Een ander labo focust bijvoorbeeld op anderstalige nieuwkomers, van peuters tot jongvolwassenen, die in het kader van gezinshereniging in Leuven terecht komen. “Met een goed plan van aanpak willen we de Leuvense scholen ondersteunen om deze nieuwkomers zo goed mogelijk op te vangen, zowel binnen een onderwijscontext als in hun vrije tijd”, zegt Ridouani.

Ook andere onderwijsvormen vinden hun plek in de labo’s. “Zo werken 22 scholen aan een project rond co-teaching, waarbij twee leerkrachten voor één klas staan. Op die manier biedt je leerlingen met leernoden meer kansen”, aldus Ridouani.

 Op 24 mei komen alle onderwijspartners samen in Abdij van Park voor een reuzepicknick, om te brainstormen over hoe welbevinden en betrokkenheid op school verbeterd kan worden.