sp.a Tienen toont zich zéér bezorgd om het budget 2018 en de financiële meerjarenplanning 2018-2021 van de huidige coalitie. Het budget omvat een groot aantal, vooral dure,  investeringen. Er ontstaat een probleem met het financieel evenwicht op lange termijn. Men geeft te weinig aandacht aan basisinvesteringen, en aan problemen en uitdagingen waar we echt vóór staan.

We stellen vast dat er geen duurzaam evenwicht is en dat er, over de verschillende jaren, geen reserve of spaarpot wordt opgebouwd, zoals een ‘goede huisvader’ dat zou doen.

Een duurzaam financieel beleid houdt voor ons in dat men op langere termijn denkt en voorzichtig omspringt met publieke middelen, met het belastingsgeld van ons allemaal. Met het budget en het MJP (meerjarenplan) zoals opgesteld, vrezen we dat tegen 2022 geen enkele buffer of reserve aanwezig zal zijn om noodzakelijke toekomstige investeringen en acties te financieren en de tegenvallende inkomsten op te vangen . Wat na 2022?

Zonder in detail te treden, stellen we bovendien vast dat men voor de periode 2018-2021 ervoor kiest om grote en dure stadskernversterkingsprojecten te realiseren (Grote Markt, Vierde Lansierslaan, Stationsomgeving,...), alsook een heroriëntering van het Suikermuseum, e.d.. Maar, ten eerste: zijn ze realistisch? En ten tweede: het is allicht wel goed voor het prestige en de uitstraling van Tienen, maar wie investeert er in de inwoners?

We missen in het budget fundamentele basisinvesteringen voor veilige voetpaden en noodzakelijke wegenwerken, maar ook acties tegen armoede die echt het verschil kunnen maken in het leven van maatschappelijk kwetsbaren. We missen eveneens een proactief seniorenbeleid. Met de vergrijzingsgolf vormen de senioren een groep die onze aandacht verdient. Oog hebben voor de jeugd gaat om veel meer dan een speeltuin Heldenland, hoe mooi deze als aantrekkingspool in de regio ook moge zijn.

Het budget van het OCMW stijgt met 11%. Dit is zonder meer nodig om zelfs de noodzakelijke werking te blijven garanderen. Maar we stellen ons de vraag hoe dit voor de stad betaalbaar is samen met de tal van grote projecten die ingepland worden.

We constateren eveneens dat het budget exploitatie-uitgaven voor de periode 2017-2018 740.000 euro omvat voor de tijdelijke aanstelling van een beperkte ploeg van externe organisatiecoaches, zonder meer een zeer dure investering. Dit enkel en alleen omdat deze beleidsploeg met de aanstelling van een nieuwe secretaris compleet de mist is ingegaan. Rechtvaardigt dat het aanstellen van duur extern personeel? En wat als deze organisatiecoaches weer vertrekken? Terug naar af? Hoeveel vertrouwen heeft men nog in de eigen stadsdiensten? Hoe ver staat het met de aanstelling van een stadssecretaris? Is dit geen prioriteit meer?

De communicatie die door het huidig bestuur via het persbericht van 15-12-2017 wordt uitgestuurd is bovendien weinig transparant naar de burger toe. 

Uit eigen nota’s van de meerderheid blijkt dat men zelf constateert dat er na 2021 een zeer beperkte beleidsruimte is.

 Er wordt nergens gemeld wat de evolutie van de schuldenlast per inwoner is sinds 2015. Is er een afbouw van de schuldenlast of een toename?

We stellen ons ook vragen bij het recente stadsmagazine Tiens. Wie er het magazine op naleest, zal merken dat dit eerder een reclamefolder of verkiezingsfolder van de huidige coalitie is. Een goed-nieuws-show. We vinden dit zeer ongepast. Op geen enkele manier wordt er gesproken over de vragen waar de Tienenaar vandaag echt van wakker ligt (armoede, lokale handel, mobiliteit, properheid, …).

Om samen te vatten.

  • Wij zouden als sp.a deels andere beleidskeuzes maken.
  • We zouden minder investeren in stenen en beton, maar meer in het hart van de stad, namelijk haar inwoners. Minder make-up, meer grondig doordachte maatregelen met visie.
  • Wij kiezen ook voor meer ondersteuning en aandacht voor zij die het hard nodig hebben in het Tienen van vandaag. De titel ‘Tienen, tintelende stad’ geldt nu helaas niet voor iedereen.
  • We betreuren ook ten zeerste dat de huidige coalitie de toekomstige problemen van de stad minimaliseert. Dit is nalatig beleid. Een feestbeleid, waarin ‘brood en spelen’ centraal staan heeft nog nooit tot iets goeds geleid.
  • Wij, als Sp.a Tienen, willen een alternatief beleid bieden, voor arm en rijk, voor u en iedereen, dus simpelweg voor àlle Tienenaren.

Nele DAENEN                                                            Jean DEFAU                                                  

 Lijsttrekker sp.a Tienen                                Fractieleider sp.a Tienen