Veel vragen over de aanpak van de eieren-crisis, zeggen @LambrechtAnnick en @elsrobeyns

De vragen over de vondst van Fipronil, een giftig product gevonden in onze eieren, blijven opstapelen. Hoe meer vragen, hoe minder antwoorden lijkt het wel. Woensdag ondervraag ik, samen met collega Els Robeyns, de bevoegde ministers over het gebrek aan communicatie en actie.

Fipronil is een insecticide dat gebruikt wordt tegen vlooien, mijten en teken bij dieren. Aangezien Fipronil schade kan toebrengen aan nieren, lever en schildklier is het verboden om dit middel toe te passen op dieren bestemd voor de voedselketen. Nu is ontdekt dat het product vermengd werd met insecticiden tegen bloedluis in kippenhokken en zo in de kippen en in de eieren terechtkwam. Een toevallige ontdekking want het agentschap voor voedselveiligheid in ons land controleert niet op Firponil in eieren.

Deze ontdekking dateert van juni. Sindsdien zijn door de bevoegde instantie Federaal Agentschap Voedselveiligheid en de Federale en Vlaamse regering amper stappen ondernomen. In plaats van open en transparant te communiceren om de terechte bezorgdheid van de mensen weg te nemen werd alles stil gehouden. Waarom? Deze Fipronil-besmetting brengt de dioxinecrisis van 1999 weer vers in het geheugen. Economische belangen primeren hier hopelijk niet op volksgezondheid.  

Hoog tijd dat de bevoegde ministers open en transparant communiceren.

sp.a heeft opgeroepen op een bijzonder commissie in de Kamer met de verantwoordelijke ministers. Woensdagvoormiddag zullen minister Denis Ducarme (landbouw) en minister Maggie De Block (volksgezondheid) ondervraagd worden over deze crisis. Hoog tijd dat ze open en transparant communiceren.

Ik stel mij alvast de volgende vragen:

  1. Hoe komt het gebruik van Fipronil in de Vlaamse pluimveehouderij niet eerder werd ontdekt? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wat zijn de gevolgen voor die nalatigheid of disfunctioneren.
  2. Hoeveel controles op Fipronil werden de laatste 2 jaar uitgevoerd? Door wie werden ze uitgevoerd? Wat waren de resultaten ervan?
  3. Wie was verantwoordelijk voor de communicatie naar de bevolking toe de laatste dagen? Werd u hierbij betrokken? Wie stuurde ze aan?
  4. Waarom maken jullie geen onderscheid tussen communicatie naar de bevolking die gerechtelijk onderzoek niet stoort en steeds snel moet gebeuren en andere gerechtelijke communicatie?
  5. Wat wisten Ministers reeds in juni over een mogelijke besmetting van voedsel/eieren met Fipronil?
  6. Is er een stappenplan om in de toekomst onze voedselveiligheid meer te garanderen?
  7. Hoe kan een consument weten dat aangekochte eieren in gelijk welke winkel veilig zijn?
  8. Klopt het dat bedrijven zelf via autocontrole hun eieren op Fipronil moeten controleren? Zou deze controle niet beter door het FAVV gebeuren in de toekomst?
  9. Wensen jullie het debat over de relatie volksgezondheid en het gebruik van insecticiden en antibiotica in de industriële veehouderij echt en ten gronde aan te gaan?  

Het is hoog tijd dat het gebruik van insecticiden en antibiotica in de industriële veehouderij in kaart wordt gebracht en dat de effecten van het gebruik ervan voor de volksgezondheid worden onderzocht en bewaakt.