Momenteel beschikt de stad over 6 opvangplaatsen in de oude rijkswachtskazerne aan de Kasteelstraat. In de omzendbrief vraagt de federale regering bij monde van staatssecretaris Theo Francken (NVA) aan Ronse om in 12 bijkomende opvangplaatsen te voorzien. Te gek voor woorden is dat diezelfde federale overheid de rijkswachtkazerne waarvan zij eigenaar is, verkoopt en hierdoor de stad dwingt om een oplossing te voorzien voor 18 opvangplaatsen. In Gent heeft OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a) in een vergelijkbare situatie aan de alarmbel getrokken. Hun oude rijkswachtskazerne werd opgeknapt en wordt momenteel gebruikt voor de opvang van heel wat vluchtelingen. Blijkbaar durft de ene OCMW-voorzitter op tafel kloppen en de andere niet.

Goed nieuws is dat voor 9 van de 12 nieuwe plaatsen reeds een oplossing werd gevonden en dat de sociale dienst van het OCMW wordt versterkt met een extra personeelslid voor de ondersteuning van de vluchtelingen. Sp.a fractieleider voor het OCMW, Sylvie Miclotte, stelde voor om een oproep voor buddygezinnen te lanceren die deze mensen kunnen helpen bij hun integratie. Een bestaand project in Kortrijk werpt nu reeds zijn vruchten.

We hopen dat de OCMW-voorzitter snel werk maakt van de 18 opvangplaatsen en indien nodig niet schuwt om zijn partijgenoten uit de federale regering te overtuigen om de rijkswachtskazerne niet te verkopen.