Veilig en pestvrij op social media: new rules #wijzorgenervoor

We staan op en gaan slapen met sociale media. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter… met onze smartphone zijn we altijd en overal verbonden. In het gewone leven hebben we een aantal duidelijke regels en fatsoensnormen voor wat kan en wat niet kan. 


Op sociale media daarentegen is het nog het  Wilde Westen: pesten, hufterig gedrag, zelfs haat… het kan allemaal en zeer snel. Om iedereen - en vooral jongeren - te beschermen hebben we ook daar duidelijke regels nodig. En ook strenge regels om onze persoonlijke gegevens te beschermen. Want je account is geld waard. Veel geld zelfs. 


sp.a heeft new rules uitgewerkt, voor veilige sociale media zonder pestgedrag:


 Jong begonnen is half gewonnen

  • jongeren krijgen op school workshops over sociale media: met voor- en nadelen, met kansen maar ook gevaren.

  • scholen staan in direct contact met ouders over mogelijke problemen rond gebruik en misbruik van sociale media.


Geen tepels, geen pesten

  • we verplichten Facebook en andere sociale media om pestfilmpjes even snel te verwijderen als naakt.


No privacy invasion

  • door duidelijke afspraken te maken met Facebook, Snapchat,... over het gebruik van persoonlijke gegevens, beschermen we jongeren en voorkomen we misbruik en schending van hun privacy.

  • jongeren moeten toegang krijgen tot sociale media, maar moeten extra geïnformeerd worden over welke gegevens ze openbaar delen en wat met hun gegevens gebeurt.

  • “social media”-bedrijven zoals Facebook geven volledige transparantie en duidelijkheid over gesponsorde berichten. Wie berichten promoot op sociale media - en daarvoor betaalt - moet altijd bekend zijn.