Op de vooravond van 1 mei stelde Arlette Caes, schepen en lijsttrekker van sp.a bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, de opmaak van een fietsstratenplan voor Herent voor. Zo’n plan moet ervoor zorgen dat je met de fiets veilig en vlot alle belangrijke bestemmingen in de gemeente kan bereiken. En dat hoeft zelfs niet veel te kosten.

‘Fietsstraten vind je intussen in elke gemeente’, steekt Arlette van wal. ‘Maar helaas zijn dat vaak wat losse flodders, die de veiligheid van de fietsers niet grondig verbeteren. Een fietsstratenplan is veel ambitieuzer.  Uitgangspunt is een fietsvriendelijk netwerk dat alle belangrijke bestemmingen verbindt. Denk maar aan scholen, sportvelden, stations, het gemeentehuis enzovoort. Zo kan je met de fiets snel en veilig onze gemeente doorkruisen’.

Mobiliteit en verkeersveiligheid beroeren de Herentenaar. Dat bleek onlangs nog uit de gemeentemonitor. ‘Ook in onze Buurtbabbels was dit hét gespreksthema’, vervolgt de schepen. ‘Klachten over files, sluipverkeer en overdreven snelheid kwamen telkens terug. 

Om Herent nog aangenamer te maken moeten we dan ook het autoverkeer in de kernen afremmen en fietsen stimuleren. Het fietsstratenplan is hiervoor de perfecte kapstok’. 

Zonder de auto volledig te weren, kunnen we fietsen aangenamer en efficiënter maken, waardoor steeds meer mensen de auto thuis laten.alle mobiliteitsvoorstellen binnenkort op HeerlijkHerent.be

Mooie plannen, maar wat kost dit allemaal? ‘Een gemeente als Bonheiden bewijst dat het ook met een beperkt budget kan’, weet de lijsttrekker van sp.a. ‘Vaak volstaan immers een paar paaltjes, enkele borden en wat verf. Een kleine inspanning voor een groot resultaat’. In Bonheiden steeg het percentage kinderen dat naar school fietst van 12% tot meer dan 60% in een jaar tijd na de invoering van het fietsstratennetwerk. En ook steeds meer recreatieve fietsers vinden de weg naar Bonheiden waardoor ook de plaatselijke horeca er van profiteert.

Tijdens een gespreksavond rond mobiliteit in Groot Herent gaven ook mobiliteitsexpert Kris Peeters en Christophe Vandevoort (Fietsersbond Herent) hun visie op het mobiliteitsvraagstuk. ‘Een zeer interessante uitwisseling’, besluit Arlette Caes. Naast een fietsvriendelijker Herent willen we immers ook werk maken van een veiligere en vlottere mobiliteit, onder meer door meer snelheidscontroles in de dorpskernen. De experten gaven ons alvast veel goeie tips.  ‘Wanneer het gaat om verkeer kan je moeilijk voor iedereen goed doen. Samenwerking met experts helpt dan om de impact van ingrepen in te schatten. En ook met de buurtbewoners moet er steeds overleg zijn. Gespreksavonden zoals deze zijn wat mij betreft de formule van de toekomst!’