‘De directe omgeving rond een school is vaak druk en gevaarlijk, omdat ouders hun kinderen met de auto tot aan de schoolpoort brengen’, zegt Hannah Cogen nr. 8 op de lijst sp.a-Groen. ‘Veel ouders kiezen hiervoor, omdat ze zich terecht zorgen maken over hun kinderen. Ze durven hen niet met de fiets of te voet laten gaan, omwille van het drukke verkeer.’ 

Daarom stelt Hannah voor, dat de weg naar school toegankelijk(er) wordt gemaakt voor (jonge) fietsers en voetgangers. Op die manier kunnen we de verkeersdrukte aan de schoolpoort terugdringen en zorgen we tegelijk voor de veiligheid van onze kinderen en voor een betere luchtkwaliteit in de omgeving van de school, en daarbuiten.

  • We bekijken samen met scholen en ouders welke knelpunten er zijn in de schoolomgevingen en schoolroutes. Wat weerhoudt ouders en kinderen ervan om met de fiets of te voet naar school te komen? In overleg met alle betrokken partijen nemen we dan enkele maatregelen zoals toegankelijke voet- en fietspaden, veilige oversteekplaatsen, snelheidsremmers, een fietspool, meer gemachtigde opzichters, enz.
  • Bij begin en einde van elke schooldag bannen we, gedurende een halfuur, alle vrachtverkeer uit de schoolomgevingen. We deden dit voorstel al op de Verkeerscommissie, maar dit werd door de huidige bestuursmeerderheid op de lange baan geschoven, door te verwijzen naar een nieuw op te maken mobiliteitsplan.
  • In samenspraak met de scholen, reserveren we aan begin en einde van de schooldag de schoolstraat voor fietsers en voetgangers. Zo wordt de omgeving rond de schoolpoort rustiger en aangenamer wanneer de kinderen uit de schoolpoort komen.
  • We voorzien een verhoogd politietoezicht aan schoolomgevingen voor o.a. auto’s die fout parkeren of auto’s die te snel rijden. 
  • Op termijn ijveren we om schoolomgevingen in Erpe-Mere zoveel mogelijk verkeersvrij of verkeersluw te maken, om zo een gezonde luchtkwaliteit te garanderen voor de jongste, kwetsbare inwoners van onze gemeente…

In ieder geval wens ik alle kinderen en leerkrachten een schitterende start en een veilig, gezond en duurzaam schooljaar!