Gisteren vond er een wijkraad plaats in Mechelen-Zuid. Schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a) had goed nieuws. “De bewoners vragen al jarenlang om een veilige oversteekplaats op het kruispunt van de Uilmolenweg en de Stuivenbergbaan. De Uilmolenweg, in de volksmond beter bekend als de Hotelweg, is een drukke en gevaarlijke baan.

Daar willen we iets aan doen. Omwille van de werken hebben we echter pas eind vorig jaar de nodige tellingen kunnen uitvoeren. Nu kunnen we dit eindelijk aanbesteden. Begin 2011 zal er een verlichte oversteekplaats voor fietsers en voetgangers worden gerealiseerd. Er komt een middeneiland zodat zij veilig de Uilmolenweg kunnen oversteken”, kondigt schepen Geys aan.