“Ter hoogte van de Bromeliastraat komen de auto’s, fietsers en voetgangers samen op de drukke Victor Braeckmanlaan. Voor de voetgangers is er een min of meer beveiligde overgang d.m.v. een zebrapad en middeneiland. Voor de fietsers is dat echter niet het geval, hoewel zij vaak voor een onmogelijke opdracht staan om er de drie rijvakken (2 doorgaande en 1 afslagstrook) te kruisen om zo aan de overkant te geraken. Zij moeten best lang wachten en kunnen alleen maar op de goodwill van de automobilisten rekenen. Een bijzonder onveilige situatie voor de vele kinderen die hier moeten oversteken op weg naar school of naar het sportcentrum,” zo stelde Taeldeman. Hij vraagt dan ook dringend werk te willen maken van een veiliger oversteek. In zijn antwoord bevestigt schepen Watteeuw deze gekende situatie en verwijst hiervoor naar het Vlaams Gewest. Het betreft hier immers een gewestweg waarvoor de afdeling Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen de komende jaren voorziet in een volwaardige en verkeersveilige heraanleg. De studievoorbereiding hiertoe start binnenkort. De schepen beaamt dat een veiliger oversteek niet kan wachten op de integrale aanpak van deze verkeersas. De schepen zal dan ook aandringen bij Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen om deze sittuatie zo vlug mogelijk te willen bekijken en in afwachting al een lokale maatregel uit te werken.