"Verander de spelregels niet in de 89ste minuut" zegt @johncrombez

In 2019 zullen 20.000 mensen 113 euro minder pensioen krijgen. “De regering zet weer eens de wereld op zijn kop”, zegt John Crombez. “Want het zijn vooral de mensen die langer werken die zullen gestraft worden.”

 Wie vroeg beginnen werken is en een loopbaan heeft van meer dan 45 jaar, krijgt momenteel een pensioen dat berekend is op de beste 45 jaren.  Zelfs als je op het einde niet werkt maar bijvoorbeeld een brugpensioen krijgt omdat je bedrijf gesloten wordt of je een zwaar beroep uitgeoefend hebt.  

 “Die regeling verandert de regering nu”, zegt John Crombez. “Straks wordt het pensioen niet meer berekend op basis van de laatste jaren, maar van de eerste 45 jaren. In die eerste jaren lag het inkomen natuurlijk een pak lager. Deze werknemers  verliezen hierdoor 113 euro. Het gaat om alle vormen van brugpensioen en werkloosheid: iedereen die vroeg is beginnen te werken en zijn job verliest bijvoorbeeld na bedrijfssluiting of wie stopt met werken na jarenlange nachtarbeid of zwaar beroep. “

 “In feite kan je hier spreken van regelrechte contractbreuk”, vult Karin Temmerman aan. “Werknemers die op een zucht van hun pensioen staan, krijgen nu ineens te horen dat ze een pak minder pensioen gaan krijgen. Dat is net alsof alsof je in de 89ste minuut van een voetbalmatch de spelregels zou veranderen.  Deze mensen hebben immers destijds met hun werkgever een contract getekend waarin ze een brugpensioen afsluiten. Een contract geeft toch een zekere rechtszekerheid. Op dat moment denk je dat je contract sluitend is en voor de rest van je loopbaan en geldt tot en met je pensioen. Maar de regering gooit die contracten nu dus zomaar in de vuilnisbak.”

Wij vertrekken vanuit een positief project: maak het pensioen niet afhankelijk van leeftijd, maar van de loopbaan. Na een loopbaan van 42 jaar heb je recht op een volwaardig pensioen. Punt.

Volgens Crombez gaat het ook vaak om laaggeschoolde werknemers: “Maar vooral over mensen die iets ten goede van de samenleving gedaan hebben. Door vroeg en en lang en hard te werken. hebben ze al meer dan hun deel bijgedragen. En daarvoor worden ze nu financieel gestraft. Terwijl hun collega’s, die minder vroeg beginnen werken zijn, niet gestraft worden en aan het einde van de rit meer pensioen zullen krijgen. Dit is de wereld op zijn kop.”

Crombez heeft daarom een eenvoudig, eerlijk en zeker alternatief uitgewerkt. “Wij vertrekken vanuit een positief project: maak het pensioen niet afhankelijk van leeftijd, maar van de loopbaan. Na een loopbaan van 42 jaar heb je recht op een volwaardig pensioen. Punt. Wie op zijn 18e begint te werken, heeft recht op pensioen op zijn 60e. En als je ziek bent of een tijd zonder job zit na een herstructurering blijft de teller lopen. Werk je extra lang, dan krijg je extra pensioen. Precies om het onderscheid tussen werken en niet-werken te belonen. Eenvoudig, eerlijk en zeker.”