De premies voor gevelrenovatie worden vanaf 1juli opgenomen in de verbeteringspremies. Tot hiertoe waren twee verschillende aanvragen nodig.

De bestaande reglementen worden voor renovatiespremies worden herzien. De stedelijke premies zijn bedoeld als aanmoediging om de kwaliteit van woningen te verbeteren. Vanaf 1juli kunnen inwoners die hun gevel willen verfraaien, een beroep doen op de verbeteringspremie die dus wordt uitgebreid met gevelwerken. 'Bij de aanpassing van het reglement hebben we er ook voor gezorgd dat er meer Mechelaars in aanmerking zullen komen voor deze premie', zegt schepen van Wonen Karel Geys (sp.a). 'Voortaan kan je ook een aanvraag indienen als je een woning opknapt en verhuurt via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Deze woningen hebben een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Dit is dus een sociale maatregel: deze huurders hebben evengoed recht op een kwaliteitsvolle woning.' Het stadsbestuur heeft bij de aanpassing van het reglement voor de verbeteringspremie ook aan duurzaamheid gedacht. 'Wij hebben ons geëngageerd om de Mechelaars aan te sporen om net als de stad acht procent energie te besparen', zegt schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a). 'We kiezen dus volop voor duurzaam bouwen en energiezuinig wonen, en we hopen dat de Mechelaars dat met behulp van deze verbeteringspremie ook zullen doen.