Energieleverancier Luminus zou via deur-aan-deurverkopers kwetsbare mensen energiecontracten verkopen tegen hun wil. Het Netwerk tegen Armoede klaagt deze wanpraktijken aan. “En terecht”, zegt Kamerlid Maya Detiège. “We moeten deze wanpraktijken een halt toe roepen. We legden hierover een wetsvoorstel en een resolutie neer.”

Maya Detiège sluit zich aan bij de vraag van het Netwerk tegen Armoede om verkoop via deur-aan-deur te verbieden. “Omdat dit probleem zich al langer stelt, steunde ik al in 2015 mee het wetsvoorstel dat een verbod vraagt van huis-aan-huis verkoop. Ook in de resolutie over het consumentenakkoord die ik voor het reces indiende wordt dit opgenomen. Daarin vraag ik een volledig verbod omdat sommige energieleveranciers steeds actiever en agressiever overgaan tot deur-aan-deurverkoop en verkoop op de openbare of private weg. Het geeft immers steeds vaker aanleiding tot ongewenste leverancierswissels en schrijnende toestanden. Vaak zijn  kansarme, mindervalide en oudere afnemers hiervan de dupe. Nochtans hebben alle leveranciers een gedragscode ondertekend, waarbij ze zich verbinden tot het uitoefenen van eerlijke praktijken. Dit soort wanpraktijken moet dringend aangepakt worden!”