Op 22 augustus start het project "Optimalisatie Verbindingsriolering Halensebaan" dat voorziet in de aanleg van dienstrioleringen langs de Halensebaan ofwel de gewestweg N2 Diest Hasselt. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van 168 inwoners, dat nu nog in Leugebeek en de Leigracht belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest.

Om dit te realiseren zal Aquafin werken uitvoeren in de Halensebaan.

Wie doet wat?
  • Werken ten laste van Aquafin (kostprijs: 1.072.000 euro): de aanleg van dienstrioleringen langs beide zijden van de Halensebaan en aansluiting op een eerder gebouwde verzamelriolering
  • Werken ten laste van de stad Diest (kostprijs: 12.500 euro): vervanging van een gemeentelijke leiding die zich in slechte staat bevindt.
Timing & Fasering

De werken starten op maandag 22 augustus 2016 en zullen in totaal ongeveer een jaar duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Vooraleer de rioleringswerken kunnen starten, zullen de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren.

 

Fase

Plaats – omgeving werken

Timing

1

Van rotonde richting Webbekomstraat – oneven huisnummers (zijde Adams muziekwinkel)

Augustus - september 2016

2

Andere zijde (hotel)

oktober – november 2016

3

Webbekomstraat richting Diest centrum  

December 2016 – juli 2017

 

Deze planning van de werken is informatief en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Voorziene omleiding

Er is steeds dubbelrichtingsverkeer mogelijk. De fietsers zullen tijdelijk omgeleid worden.

BRON : Stad Diest - www.diest.be