Alle Belgen samen gebruiken in totaal jaarlijks liefst 1,1 miljard plastic zakjes of omgerekend 98 zakjes per persoon. In Vlaanderen en Brussel lopen de kosten om het daarmee gepaard gaande zwerfafval op te ruimen op tot 61,5 miljoen euro. Sinds 1 september mogen winkeliers in het Brussels gewest geen gratis plastic zakjes meer meegeven. Ook zakjes waarvoor je enkele centen moet betalen, worden verboden. In Wallonië werd dit verbod reeds eind 2016 ingevoerd. Steve Vandenberghe roept minister Schauvliege op om krachtdadig op te treden en ook in Vlaanderen eindelijk dit verbod in te voeren!

Het verbod vloeit voort uit een Europese richtlijn en moet consumenten aanzetten om milieuvriendelijkere alternatieven te gebruiken, zoals herbruikbare tassen. Minister Schauvliege is voorstander van een verbod maar geeft aan dat ze eerst samen met de sector wil onderzoeken wat de consequenties zijn voor het milieu.  Coalitiepartner Open VLD verzet zich echter tegen een Vlaams verbod op plastic zakjes en negeert zo een belangrijke maatregel die ons milieu mee kan helpen beschermen.

De Vlaamse regering twijfelt, in tegenstelling tot de Waalse en Brusselse regering, of ze  een verbod op plastic zakken zullen invoeren? Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe is het getalm beu en vraagt minister Schauvliege om zo vlug mogelijk een verbod op te leggen. En dit in het belang van ons milieu!