“De UCO-site is een oude fabriekssite van in totaal elf hectare groot. Toen de vestiging van de fabriek de deuren sloot in 2008, stond het gebouw een tijd leeg. In 2010 werd de site op verzoek van de stad Gent door het stedelijk ontwikkelingsbedrijf aangekocht. Om de site een doordachte herbestemming te geven, werd het stadsvernieuwingsproject “Het Getouw” in de steigers gezet. Naast het Opeleidings- en Tewerkstellinscentrum van OCMW-Gent en de leerwerkplekken zal het gebouw ook in gebruik genomen worden door verschillende sociale economie bedrijven zoals Ateljee, Weerwerk en Labeur”, vertellen OCMW-fractievoorzitter Jurgen Bockstaele (sp.a) en OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a). Beide raadsleden zijn verheugd over de positieve evolutie die de site doormaakt.

“Het Dienstenbedrijf voor Sociale Economie werd in 2016 opgericht in het kader van het werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent”, begint Pascal Verbeke. “Via een samenwerkingsovereenkomst met OCMW Gent is dit geëvolueerd naar een gemeenschappelijk ‘Dienstenbedrijf voor Sociale Economie’”, vult Jurgen Bockstaele aan.

In aansluiting van het bestuursakkoord passen de activiteiten van het dienstenbedrijf sociale economie inderdaad volledig binnen de doelstelling geformuleerd voor de grote site vol mogelijkheden. Ze vormen een uitbreiding op de daar al gevestigde activiteiten van het OCMW Gent en betekenen een meerwaarde voor de buurt, gelegen rond de Maïsstraat en het Vanbeverenplein.

In het sociale economiebedrijf zullen zo een 400 kwetsbare mensen tewerkgesteld worden. Ze leveren belangrijke diensten aan (vooral) stad en OCMW. Dat gaat van bediening in het personeelsrestaurant, over herstel en onderhoud van dienstfietsen, kleine onderhoudstaken en schoonmaak in stads- en OCMW-gebouwen, netheidstaken op het publieke domein, tot verdeling van voedseloverschotten in het kader van ons nieuwe project “Food Savers”.

“We slaan dan ook met dit waardevol dienstenbedrijf geen twee vliegen in één klap, maar wel drie.” Beide raadsleden zijn dan ook heel tevreden over de evolutie die de site doormaakt.

Ten eerste laat het toe meer en betere kansen te bieden aan mensen die nog niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. Ten tweede worden meer interne opdrachten vervult voor interne klanten en dat met meer kwaliteit. En ten derde laat het dienstenbedrijf zien wat OCMW-Gent met kwetsbare werknemers doen.

 “Want dat is waar het dienstenbedrijf over gaat: mensen sterker maken en laten zien dat sociale economie ook werkt. Voor onze interne klanten, maar uiteindelijk ook voor de Gentenaar zelf”, besluiten de raadsleden.