Uit alle cijfers en analyses blijkt dat de lokale inbedding van de Brusselse politie te beperkt is, wat hun terreinkennis en lokale inbedding niet ten goede komt. Om de recrutering van Brusselaars te verbeteren wil Brussels parlementslid en Molenbekenaar Jef Van Damme (sp.a) dat de gemeenschapswachten, die nu al een aantal publieke veiligheidstaken op zich nemen, kunnen doorgroeien tot agent van politie. Hij dient hiervoor een resolutie in. 

Op zondag 13 november herdachten we de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Hoewel het onderzoek en de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Parijs en een beetje later op Zaventem en in het metrostation Maalbeek nog volop loopt, blijkt uit de eerste vaststellingen dat de lokale informatievergaring en de doorstroming van informatie zeker voor verbetering vatbaar is. Politiediensten die goed lokaal ingebed en bekend zijn en het vertrouwen van de bevolking hebben zijn de beste garantie op goed ingelichte politiediensten en tegen radicalisering en terrorisme.

Met deze lokale inbedding van de Brusselse politie zit het nu niet goed. Amper 1 op 4 van de agenten die in Brussel werkt, woont er ook. Over de diversiteit bij de Brusselse politie zijn geen cijfers bekend, in Antwerpen bijvoorbeeld heeft slechts 7% van de agenten een migratieachtergrond. Aan de Brusselse Nederlandstalige politieschool melden zich volgens Paul Jacobs, ex-hoofdcommissaris van het Comité P, vrijwel nooit kandidaten van vreemde origine aan. Gemeenschapswachten hebben net wel veel ervaring op het terrein, wonen in de buurt waar ze werken en kennen die dan ook door en door. Ze stromen echter slechts uitzonderlijk door naar het beroep van agent van politie (vroeger hulpagent genoemd, de laagste graad binnen het politiekorps).

Er circuleert al enkele jaren een voorstel om gemeenschapswachten te stimuleren door te stromen naar het politiekorps als agent van politie (het vroegere hulpagent). Volgens dat voorstel kunnen gemeenschapswachten met drie jaar ervaring en met een positief advies van de korpschef en de burgemeester bepaalde vrijstellingen krijgen voor de proeven van de politieschool. De politiescholen zouden ook meer actief moeten recruteren bij deze gemeenschapswachten.

Gezien de de nood om het aantal politieagenten in Brussel sterk te verhogen en de lokale inbedding van de politiekorpsen te verbeteren, wil sp.a dit voorstel opnieuw op tafel leggen. Jef Van Damme (sp.a): “De Brusselse politie is op zoek naar mensen met goede terreinkennis die ervaring hebben in de Brusselse wijken. We moeten de gemeenschapswachten, waartussen heel wat mensen met nuttige ervaring en voldoende kwaliteiten zitten, kunnen laten doorstromen naar de politiekorpsen. Dit is zeker geen manier om zonder opleiding agent te worden. Integendeel. Het gaat hier om zeer gemotiveerde mensen, die de wijken kennen en die al drie jaar terreinervaring hebben op het gebied van preventie en veiligheid. Dit soort ervaring zegt soms meer dan het slagen voor een theoretische proef. We moeten deze ervaring en terreinkennis meer valoriseren.“