MediAcademie biedt opleidingen aan waarin mediamensen hun journalistieke, technische en zakelijke kennis en vaardigheden kunnen uitbouwen. MediAcademie wil hiermee de kwaliteit van de geschreven pers bestendigen en redacteurs en mediaprofessionals wapenen voor de strategische uitdagingen van een snel veranderend medialandschap. Zo organiseerden ze vorig jaar 392 opleidingstrajecten, waaraan ongeveer 4900 redacteurs en mediaprofessionals deelnamen.

“In 2014 gaat er bijzondere aandacht naar nieuwe media en verwachtingen van lezers, het in acht nemen van de journalistieke deontologie, opleidingen voor freelancers en de uitbouw van duurzame verdienmodellen voor Vlaamse kranten en magazines”, zegt minister van Media Ingrid Lieten.” De opleidingen mikken op de uitbouw van nieuwe competenties, maar MediAcademie wil ook bestaande kennis en vaardigheden op de werkvloer activeren. De expertise van senior-redacteurs en mediaprofessionals geeft een jongere generatie immers instrumenten in handen om professioneel te groeien.”

Daarnaast voorziet MediAcademie voor de Geschreven Pers dit jaar ook een open aanbod van opleidingen, in samenwerking met het Fonds Pascal Decroos, de Raad voor journalistiek en VVJ.