De voltooiing van de werken aan station Gent-Sint-Pieters, het grootste reizigersstation van Vlaanderen, loopt mogelijk nog verdere vertraging op. De NMBS vindt geen aannemer die voldoet aan de budgettaire vereisten in de aanbesteding. Karin Temmerman hekelt de onduidelijke situatie: “De opvolging moet beter. De einddatum is nu eind 2026, ik hoop dat deze behouden kan blijven”. 

Sinds 2006 moeten grootschalige werken aan het station van Gent-Sint-Pieters zorgen voor een totale metamorfose van de volledige site. Het vernieuwde station moet het groeiend aantal pendelaars en treinreizigers in betere banen leiden. Voor de omwonenden zijn de gigantische werken echter een zware last om dragen.

Onlangs raakte bekend dat de vermoedelijke einddatum van de werken wordt opgeschoven naar december 2026. Maar ook die einddatum is niet zeker. De NMBS schreef ruim een jaar geleden een aanbesteding uit voor de volgende fase van de werken, de heraanleg van de perrons 1 tot 7. Bij deze aanbesteding werd geen enkele aannemer gevonden die aan de door de NMBS opgelegde budgettaire vereisten voldeed, waarna een tweede aanbesteding werd uitgeschreven.

Ook met die nieuwe aanbesteding zijn er problemen. In de commissie Infrastructuur erkende de bevoegde minister Bellot deze week dat de offertes nog steeds te hoog liggen en verdere aanpassingen aan de aanbesteding worden onderzocht. Hierdoor dreigt de einddatum voor de voltooiing van de werken aan Gent-Sint-Pieters nog eens te wijzigen. Omwonenden en pendelaars worden zo opnieuw benadeeld.

Als toenmalig schepen in Gent was Karin Temmerman betrokken bij de vlotte start van de werken. Karin Temmerman was dan ook scherp voor de minister: “Ik heb de indruk dat de laatste jaren alles telkens opnieuw wordt uitgesteld en de zaken zeer slecht worden opgevolgd. Ik zou dan ook willen aandringen op een betere opvolging. De einddatum is nu 2026. Ik hoop dat de minister er alles aan doet om deze einddatum te kunnen behouden”.