Op 24 september 1951 zag vereniging Natuur in Huis Aarschot het levenslicht in café René De Leender in de Amerstraat. Het was toen nog een vereniging voor planten- en dierenliefhebbers. Sinds 1964 richt de vereniging zich enkel nog op vogelliefhebbers. Al in het prille begin organiseerde Natuur in Huis Aarschot tentoonstellingen, vogelbeurzen, voordrachten en uitstappen om de vogelliefhebberij te promoten.

Drie vogelbeurzen per jaar in Ourodenberg

Sinds 1969 vinden de vogelbeurzen van Natuur in Huis Aarschot steevast plaats in de parochiezaal van Ourodenberg. De club begon met één vogelbeurs per jaar, in februari. Maar omdat de kweek van vooral parkieten in de club toenam, werd er al snel een tweede vogelbeurs georganiseerd in augustus en een derde in november. De vogelbeurzen vinden telkens de laatste zondag van de maanden februari, augustus en november van 6 tot 12 uur plaats in de parochiezaal ‘Centrum’ en op de speelplaatsen van de Vrije Basisschool Ourodenberg.

Op de vogelbeurzen kunnen enkel vogelliefhebbers een stand verkrijgen, geen handelaars. De standplaatsen zijn gratis. Bovendien zijn de vogelbeurzen ook gratis toegankelijk voor alle bezoekers.

Internationale belangstelling voor de vogelbeurzen

De vogelbeurzen van Natuur in Huis Aarschot worden bij de grootste van België gerekend. Dit omwille van de hoge kwaliteit en grote variatie van de vogels die er aangeboden worden. De vogelbeurzen genieten zelfs internationale belangstelling. Er worden autobussen vanuit Frankrijk, Italië en Duitsland ingelegd voor vogelliefhebbers die de vogelbeurzen van Natuur in Huis Aarschot willen bezoeken.

Aanvraag Koninklijke titel

De stedelijke cultuurraad kende in 2002 de Van Cauwenberghprijs toe aan Natuur in Huis Aarschot. De voornaamste motivatie was dat de vereniging zich op de gewone man richt en met haar activiteiten Aarschot op de landkaart zet.

Vorig jaar huldigde de Algemene Ornithologische Bond van België, dat is een overkoepelende vereniging voor vogelliefhebbers, Natuur in Huis Aarschot omdat de vereniging meer dan 60 jaar bestaat.

Als letterlijke kroon op hun werk diende Natuur in Huis Aarschot onlangs een aanvraag in om erkend te worden als een Koninklijke vereniging. De club is in volle verwachting van het antwoord van het Koninklijk Paleis.