“Grote, kleurrijke banners zullen de Borzestraat verfraaiien”, deelt schepen van Economie en Onderwijs Caroline Gennez mee. “Hoewel de stad niet verantwoordelijk is voor de huidige toestand van de Borzestraat, doen we wel inspanningen om verdere verloedering tegen te gaan.

Uiteraard is het wel de bedoeling dat leegstand wordt voorkomen en zo snel mogelijk aangepakt wordt, maar met dit tijdelijke project geeft de stad toch het signaal dat het deze straat, op een originele wijze, aantrekkelijker wil maken”. De banners werden ontworpen door studenten van de KHM.

Sinds supermarkt Match verhuisd is naar de Haverwerf en het pand in de Borzestraat leeg staat, kwamen er regelmatig klachten binnen over de achteruitgang van deze straat. In augustus of september opent er echter eindelijk een nieuwe kleine supermarkt in het leegstaande pand.
Ook het naburige pand, waarin voorheen Vögele huisde, krijgt een nieuwe invulling. H&M zal daar een nieuw filiaal openen en zal de etalages, in tegenstelling tot Vögele, niet afplakken maar open laten. Dit zorgt voor een open gevoel in heel de straat.
Rest er nog één verpauperd pand, de voormalige patisserie Arabesque, en de blinde gevel van Cool Cat die in de Borzestraat een grote oppervlakte inneemt. De eigenaar van deze gebouwen is bereid gevonden om de gevels ter beschikking te stellen voor projecten van de Katholieke Hogeschool Mechelen. Van 27 juni tot 30 september zal er in de Arabesque een tentoonstelling lopen van kunstwerken, ontworpen door studenten van het Departement Interieur en Design. Via de etalages kunnen de voorbijgangers de werkjes bewonderen.
De studenten ontwierpen ook 4 grote banners die opgehangen zullen worden tegen de ramen van Cool Cat. Op 27, 28 en 29 juni, tijdens de actie Zomerkriebels, openen de studenten een tijdelijke wijnbar in de oude patisserie om beide projecten in de kijker te zetten. Zij ontwierpen 4 banners die opgehangen worden tegen het afgeplakte raam van de voormalige winkel Cool Cat en 3 banners die aan “Arabesque” worden gehangen.
Bij het ontwerp is bewust geopteerd voor felle kleuren. Door de banners in het begin van de Borzestraat te hangen, zullen bezoekers van de Bruul aangetrokken worden om via deze straat naar de IJzerenleen te wandelen.