Nog nooit waren er in Vlaanderen zo veel leasingwagens als vandaag. Hun aandeel in de personenwagens die in de eerste vijf maanden van dit jaar werden ingeschreven, bedroeg 13,8 procent, een record. En laat het nu net die leasingwagens zijn waarvoor de vergroening van de verkeersbelasting die de Vlaamse regering vorig jaar doorvoerde, niet geldt. Andere auto's genieten van een lagere verkeersbelasting als ze minder vervuilend zijn, maar voor leasingwagens gedt die stimulans tot vergroening niet. De reden: er is een akkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië nodig om ook voor die categorie voertuigen een vergroening van de verkeersbelasting door te voeren.

Uit het antwoord van minister Tommelein op een parlementaire vraag van Joris Vandenbroucke blijkt dat de gesprekken daarover al maanden vast zitten en zeker niet tot een akkoord zullen leiden dat toelaat om de verkeersbelasting vanaf volgend ook voor leasingwagens te vergroenen.

'Wallonië en Brussel vrezen om inkomsten te verliezen, maar dat is een kortzichtige houding', zegt Vandenbroucke. 'Het is niet omdat de meeste leasingwagens in Vlaanderen zijn ingeschreven, dat Wallonië of Brussel geen baat zouden hebben bij een groener wagenpark. Een groot deel van die leasingwagens rijdt dagelijks naar Brussel. Wie daar woont of werkt, heeft dus ook baat bij een lagere uitstoot van fijn stof of broeikasgassen.'