Het Vlaams klimaatdebat wordt in alle hevigheid gevoerd. “Maar hoe zit het nu eigenlijk in Geraardsbergen?” vragen de Geraardsbergse socialisten zich af.  In januari 2017, werd met veel poeha de Burgemeestersconvenant ondertekend door Guido De Padt (Open Vld) . “De Convenant heeft de ambitie om tegen 2030 in Geraardsbergen de CO2-uitstoot met 40% te verminderen.” weet Stijn De Bock, voorzitter van sp.a Geraarsbergen.  “10 maanden na ondertekening van de Convenant hebben we nog steeds geen aanzet tot een écht klimaatbeleid” stelt een bezorgde De Bock vast.

De Geraardsbergse socialisten vrezen dat de ambitie van Geraardsbergen stopte bij het ondertekening van de Convenant, het engagement dode letter blijft en de CO2-reductie minimaal zal blijven. “De enige concrete beslissing die tot nu toe werd genomen, is dat Geraardsbergen toetreedt tot een samenwerkingsverband ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. Dit is ruim onvoldoende” reageert De Bock verbolgen. 

De Bock roept dan ook op tot een ernstig debat in verschillende structuren over de partijgrenzen heen. “Daarom trekken we nu aan de alarmbel en vragen we een debat hierover in de dorpsraden en in Gemeenteraad, los van partijpolitieke spelletjes. Het klimaat is te belangrijk en een debat hierover dient het spelletje van oppositie en meerderheid gewoon te overstijgen. ”  

sp.a wil dat Geraardsbergen dringend een versnelling hoger gaat schakelen en geeft al een aantal constructieve voorstellen mee. 

sp.a pleit voor een klimaatbudget om te investeren in vergroening  en energiesparen. Vooral bij de stadsinfrastructuur, kan er snel en zichtbaar resultaat geboekt worden.  “Zo kan de stad haar wagenpark ‘vergroenen’ met de aankoop of het leasen van elektrische wagens. Elektrische wagens produceren immers geen CO2, bovendien kan de energie die ze nodig hebben worden opgewekt door de zonnepanelen van de stad.  De stad kan deze investering aangrijpen om meer laadpalen voor elektrische wagens te bekomen. Iets wat de elektrische revolutie, die onvermijdelijk is, een boost kan geven in Geraardsbergen ” meent De Bock.

De stad moet daarnaast ook inzetten op energiesparen. “De energie die je niet verbruikt, is immers de goedkoopste. De stad moet haar eigen gebouwen beter gaan isoleren, conventionele lampen vervangen door led-lampen, ledlampen plaatsten in de  straatverlichting, de verwarming een graadje lager zetten enz. Met deze kleine maatregelen kom je al een heel eind verder. ” stelt De Bock vast. 

Maar ook voor nieuwe gebouwen eisen we dat de stad haar ambities van de Convenant honoreert. “De norm zou moeten zijn om passief te gaan bouwen. Gebouwen zoals het kenniscentrum of de nieuwe sporthal, zullen zeker 35 jaar meegaan. De meerkost vandaag voor de investering voor meer isolatie, een doorgedreven luchtdichtheid,  een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, hernieuwbare energiebronnen,  3-dubbele beglazing , verdwijnt in het niets met de veel  lagere gebruikskosten, die bijna verdwijnen,  over een periode van 35 jaar. Vandaag gebouwen neerpoten die beantwoorden aan Bijna Energie Neutrale standaarden, die binnen 4 jaar (in 2021) verplicht zullen zijn voor alle nieuwbouwprojecten, noem ik allesbehalve visionair. Een omslag is dan ook echt nodig. Geraardsbergen moet een voorbeeldrol spelen” Roept De Bock op. 

sp.a Geraardsbergen wil dan ook een écht klimaatplan en wil graag hieraan meewerken als volwaardige partner.  “Een goed begin is de stad investeert om haar energienoden in de toekomst te verminderen  en  te vergroenen.” sp.a Geraardsbergen is er van overtuigd dat dit een positieve invloed kan hebben op de dagelijkse uitgaven van de stad.  “Kortom hierin investeren is positief voor het klimaat, positief voor onze kinderen en kleinkinderen én positief voor de stadsfinancïen. Waarop wacht het stadsbestuur nog?” vraagt De Bock af. 

Meer info? 

Stijn DE BOCK 

Voorzitter sp.a Geraardsbergen

0496/20.19.73 - stijn.d.bock@gmail.com