Feit nummer 1: op 18 mei keurde het Vlaams parlement over grenzen van meerderheid en oppositie een voorstel van Jan Peumans goed over een aantal aanpassingen aan de kieswetgeving. Eén element daarin was de verlenging van de sperperiode voor de verkiezingen, tijdens dewelke partijen maar een beperkt budget mogen uitgeven voor hun campagne. Dat is een verstrenging van de regels waaraan politieke partijen zich moeten houden, aangezien de betreffende periode langer duurt.

Feit nummer 2: op 27 mei besliste de Vlaamse regering (N-VA, Open VLD en CD&V) om het budget dat partijen in die periode mogen gebruiken, te verhogen. Dat is een versoepeling van de regels waaraan politieke partijen zich moeten houden. Met die beslissing heeft de oppositie niets te maken.

Feit nummer 3: de eerste en de tweede beslissing staan volledig los van elkaar. Het is niet omdat de sperperiode langer duurt, dat daaruit noodzakelijk volgt dat de budgetten die worden uitgegeven verhoogd moeten worden.

“Minister Homans zegt nu dat het ene als een natuurwet volgt uit het andere”, zegt Vandenbroucke. “Dat is natuurlijk pure onzin. De regering heeft in haar voorontwerp van decreet van 27 mei exacte bedragen voor die verkiezingsuitgaven ingeschreven. Wie of wat verhinderde haar om daar lagere bedragen in te schrijven? Alvast niet de sp.a.”

De aanpassing van de regels komt een rijke partij als de N-VA natuurlijk goed uit. “Zij kunnen makkelijker meer geld uitgeven dan kleinere partijen en de eigen propaganda dus versterken”, zegt Vandenbroucke. “Dat lijkt niet op zelfbediening, het ís zelfbediening. De rechtse regeringen sturen al twee jaar de ene factuur na de andere naar de gezinnen. Terwijl iedereen moet besparen, beslissen de partijen in de Vlaamse regering dat ze zelf nog meer belastinggeld –geld van de gezinnen dus- mogen uitgeven om zichzelf aan te prijzen. Dat is onfatsoenlijk.”

sp.a vraagt de regering om op haar beslissing terug te komen. Als dat niet gebeurt zal de sp.a-fractie in het parlement de nodige voorstellen indienen om de beslissing terug te draaien.