In de gemeenteraad van 22 februari vroeg de sp.a-fractie om het bedrag van 15€ per maand voor de gemeentelijke mantelzorgpremie op te trekken.  De 180€ per jaar, die de mantelzorger die dagelijks zorg draagt voor een zieke partner, ouder of gehandicapt kind, nu krijgt, is nauwelijks of zelfs onvoldoende om de vervoerskosten te dekken.  Het bedrag dat men voor een half jaar betaalde in 2017 was 19.170€.  Toch ging de meerderheid van Groen en CD&V niet in op onze vraag.  

En dit terwijl er net daarvoor door diezelfde meerderheid een verbouwing van het administratief centrum (dat er 15 jaar staat !) werd goedgekeurd voor een bedrag van bijna 2.000.000€.

Zijn mensen wel belangrijk voor deze meerderheid ?

Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht
V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider