Met deze prijsverhoging wil De Block om en bij de 32 miljoen euro aan uitgaven wegsnijden. Maya Detiège vindt het niet kunnen dat De Block de patiënten laat opdraaien voor de besparingen in de ziekteverzekering, vooral omdat ze tot op heden altijd beloofde om dat niet te doen.

Tijdens het debat over de regeerverklaring en ook tijdens de commissievergadering van gisteren benadrukte Minister De Block herhaaldelijk dat ze de patiënten zou sparen bij haar besparingsoperatie. “Maar dat doet ze duidelijk niet”, aldus Maya Detiège. “Met haar eerste KB verhoogt de Minister al meteen de kosten voor de patient.” In haar antwoord verwees De Block ook naar het feit dat deze maatregel per Belg een meeruitgave van slechts 35 eurocent zou betekenen. “Dat is een manifest oneerlijke voorstelling van de feiten”, aldus Detiège. “Iedereen weet dat het merendeel van de bezoeken aan specialisten geconcentreerd is bij een kleine groep mensen die vaak al heel wat andere kosten hebben ten gevolge van hun ziekte. Daarom is ons systeem van ziekteverzekering ook solidair opgebouwd. Met de beleidskeuzes van Minister De Block wordt het solidaire aspect van onze ziekteverzekering afgebouwd en verglijden we langzaam naar een systeem waar het meer ieder voor zich is.”