De Heyvaertwijk tussen Anderlecht en Molenbeek ondervindt heel wat hinder van autohandel. Het Brussels Gewest heeft al een tijdje plannen om de wijk op te waarderen en een alternatief voor de autohandel te voorzien in de haven. Deze plannen worden steeds concreter, zoals blijkt uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort op een vraag van Jef Van Damme.

De Brusselse Regering voorziet een stadsvernieuwingscontract voor de Heyvaertwijk. Daarnaast wordt ook voorzien in een alternatief voor de autohandel, die nu veel overlast veroorzaakt in de wijk. De onderhandelingen voor de aanleg van een ‘roll-on, roll-of’ terminal in de Haven van Brussel zitten in de laatste fase. Tegen augustus 2017 zal daarvoor een partner worden aangeduid, de bedoeling is dat de RoRo regen 2020 operationeel zal zijn. Een veertigtal bedrijven zijn geïnteresseerd om in het project in te stappen, op termijn kan het project zelfs nog worden uitgebreid. Minister-president Vervoort is daarbij niet bang voor concurrentie vanuit Vlaanderen of Wallonië, want Brussel heeft de beste troeven. 

Jef Van Damme, die naast Brussels Parlementslid ook gemeenteraadslid is in Molenbeek voor sp.a, reageert tevreden:“Ik heb zelf in de Heyvaertwijk gewoond. Ik weet dus dat het een wijk met veel potentieel is, maar ook dat de autohandel in de wijk nu voor veel overlast zorgt. Ik ben dus blij dat investeringen in de wijk worden gepland, want dat is nodig. Tegelijk is het ook positief dat voor de autohandelaars een alternatief wordt voorzien in de Haven, ver van alle bewoning”.