De bouwwerken aan het nieuwe woonzorgcentrum zijn bijna voltooid.De rusthuisbewoners kijken er alvast erg naar uit om op dinsdag 28 juni 2016 te kunnen verhuizen naar hun nieuwe kamers.

Het OCMW stelt alles in het werk om de geplande verhuis met de grootste zorg voor te bereiden, aldus OCMW-voorzitter Eddy Vandenbosch. Sp.a is bijzonder fier met de realisatie van dit nieuwe woonzorgcentrum dat getuigt van een sterk sociaal en maatschappelijk beleid van onze stad. Door de bouw van dit nieuwe rusthuis slagen we er immers in om het dubbele aantal mensen een goede thuis te geven, omringd met de beste verzorging. Op deze manier kunnen de wachtlijsten in Landen sterk teruggedrongen worden.