Aan de Krijgslaan ter hoogte van de vijver van het Citadelpark moet men goed oppassen voor overstekende eenden en ganzen, vaak ook vergezeld van hun kuikens. Omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is en er vaak eenden en ganzen worden aangereden stelde sp.a-raadslid Bruno Matthys voor hiervoor te waarschuwen, ook omdat overstekende watervogels vaak zorgen voor chaotische en gevaarlijke verkeerssituaties. Hij vroeg zich af of er een officieel verkeersbord met passend pictogram kon geplaatst worden. “De Gentse eenden- en ganzenpopulatie zal u er dankbaar voor zijn” voegde hij er met een glimlach aan toe.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw stelde in zijn antwoord dat dergelijk verkeersbord in België (nog) niet bestaat. Hij toonde zich wel bereid om in samenwerking met de schepen bevoegd voor dierenwelzijn op zoek te gaan naar een bord dat waarschuwt voor overstekende eenden.

Burgemeester Daniel Termont bekrachtigde dit voornemen met de nu reeds legendarische uitspraak: 'Kwaak kwaak'. Dat zou naar verluidt Eends zijn  voor 'Dank u wel'.