De verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV wijst op een sterke afname van het aantal verkeersdoden. In 2011 vielen 775 doden (ter plaatse) op onze wegen, vorig jaar waren er dat 672. “Bijna honderd verkeersdoden minder is uiteraard een grote opluchting,  maar we moeten ons blijven focussen op de 672 die nog overblijven” aldus  sp.a-parlementsleden Steve D’Hulster (Vlaams) en Karin Temmerman (federaal).”Er is extra aandacht nodig voor fietsers en voetgangers, de rijopleiding moet beter en we moeten moderne technologie efficiënter durven gebruiken.”

2011 was een dramatisch jaar op vlak van verkeersveiligheid. Het is dan ook een enorme opluchting dat de cijfers van 2012 zo’n sterke daling aangeven.

“Maar voor euforie is het nog veel te vroeg”, benadrukken D’Hulster en Temmerman. “België is nog altijd bij de slechtere leerlingen in Europa, en de doelstelling voor 2010 is nu pas gehaald. We hinken nog altijd twee jaar achterop.”

“Als we het aantal verkeersongevallen en –slachtoffers verder willen terugdringen, moeten we een versnelling hoger schakelen. De afname van het aantal weekendongevallen toont aan dat de doorgedreven controles werken. Er moet nog meer en nog strenger gecontroleerd worden op snelheid, alcohol en drugs; de pakkans moet nog omhoog. Tegelijkertijd dringen zich nieuwe, gedurfde maatregelen op om chauffeurs wakker te schudden. Geen verkeersveiligheidsbeleid van lopende zaken.”

sp.a ziet nog wel een aantal domeinen waar behoorlijk wat winst kan geboekt worden.

1. Extra aandacht voor zwakke weggebruikers. Hoewel het aantal ongevallen met fietsers afnam, stierven vorig jaar meer fietsers in het verkeer: 52 tegenover 44 een jaar eerder. “Met maatregelen als de fietsstraten willen we meer mensen aan het fietsen krijgen, maar dan moeten we ook hun veiligheid beter garanderen”, zegt Temmerman. “De inhaalbeweging om meer en veiligere fietspaden te creëren, gaat nog te traag. Ook voetgangers blijven bijzonder kwetsbaar, met 43 dodelijke slachtoffers in 2012. Zwakke weggebruikers moeten beter beschermd worden.”

2. Een betere rijopleiding. “Elk jaar worden 30.000 nieuwe chauffeurs het verkeer ingestuurd die daar eigenlijk niet klaar voor zijn”, aldus D’Hulster. “De rijopleiding is toe aan een grondige hervorming zodat iedere jongere die in het verkeer komt een uniforme, betaalbare en kwalitatieve opleiding heeft gekregen.”

3. Inzetten op technologische mogelijkheden om onze verkeersveiligheid te verhogen: trajectcontroles, dynamisch verkeersmanagement, intelligente snelheidsassistentie (ISA),… “De trajectcontroles tonen zich een efficiënte manier om de snelheid te controleren en chauffeurs te overtuigen om zich aan de limieten te houden. Maar we moeten nog verder durven gaan. Met intelligente snelheidsassistentie kunnen we de snelheid van wagens automatisch begrenzen, aangepast aan de geldende maximumsnelheden. Als we treinen verhinderen om te snel te rijden, waarom zouden we dat niet met auto’s doen?”