De verkeerstuin 'Bie- sieklette' blijft in het Vrijbroekpark.De laatste jaren was daar enige onduide- lijkheid over.Stad en provincie zijn nu overeengekomen dat de verkeerstuin ter beschikking blijft van alle Mechelse scholen.

Vorige zomer nog luidde Ludwig Neefs (Open VLD) de alarmbel. De verkeerstuin lag er verloederd bij en de provincie had geen plannen om daar wat aan te doen. Meer zelfs: er werd gesproken van een sluiting. Maar zo ver komt het niet. 'Gedeputeerde Inga Verhaert en ikzelf zijn overeengekomen om Biesieklette verder ter beschikking te tellen van de scholen', zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a).

'De verkeerslessen worden gegeven door de leerkrachten van de scholen zelf. Daarvoor krijgen zij een vorming bij de lokale politie in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Ook de gemeenschapswachten zullen een handje toesteken.'

De lessen in de verkeerstuin passen in het ruime pakket dat scholen meekrijgen voor verkeersopvoeding. Daar hoort onder meer ook het fietsbehendigheidsparcours bij.

'Op korte termijn geven we de verkeerstuin een opfrisbeurt', zegt Inga Verhaert. 'Op langere termijn willen we ons beraden over de infrastructuur.'

De sleutels voor de lokalen blijven bij het Provinciaal Groendomein Vrijbroek. Scholen kunnen opnieuw terecht in de verkeerstuin vanaf 16 maart volgend jaar.