Verkeersveiligheid in Buggenhout. Hoog tijd voor een actieplan!

De verkeersveiligheid in Buggenhout blijft een hekel werkpunt. De door- stroom van buiten de gemeente blijft groot en maakt ons Buggenhout er niet aangenamer op. We moeten op onze hoede zijn als we de straat oversteken, zelfs op de plaatsen waar voetgangers voorrang genieten.

Zelfs op voetpaden moeten we opletten waar we lopen om niet aangereden te worden of moeten we acrobatisch werk verrichten om gestationeerde wagens te omzeilen. Ligt de oorzaak daar aan te weinig parkeergelegenheid? Moet de politie meer werk maken van controles in het centrum?

Slagbomen, snelheid en verkeersregels wor- den te vaak met de voeten getreden. Dit leidt tot frustraties en ongevallen. Er wordt reeds lang gesproken van een verbetering aan de stationsbuurt. Infrabel lijkt momenteel geen vragende partij te zijn voor een vernieuwing van de stopplaats.

Kan Buggenhout geen andere bestemming geven aan het gebouw en alvast beginnen met de heraanleg zodat de parkeerplaatsen groter en het plein aangenamer en veiliger wordt, idealiter met een ondertunneling?

Tijdens de zomermaanden worden bloem- bakken voorzien om het verkeer van de

voetpaden te houden, zoiets moet mogelijk ook in de wintermaanden kunnen met door- levende planten. Zijn alle verkeersborden en situaties wel duidelijk genoeg?

Zelfs op voetpaden moet men opletten waar te lopen om niet aangereden te worden.

We willen niemand met de vinger wijzen, een aangenamere gemeente om ons in te ver- plaatsen, daar werken we samen aan. Indien we daar allen aan meewerken, moet dit zeker mogelijk zijn, weliswaar met de nodige struc- turele aanpassingen.

Hoe is de situatie bij u in de buurt en wat zijn volgens u werkpunten voor een aangenamer Buggenhout? Laat het ons zeker weten, zodat wij hierrond kunnen werken!

Binnenkort komen onze eerste resultaten op de website terecht, maar dat kan natuurlijk enkel met uw input.