De nieuwe Antwerpse sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid, die naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar doorheen de stad werd uitgerold, lokte heel wat reacties uit. “Het getuigt van weinig fatsoen om de schuld van de slechte verkeersveiligheidscijfers in de schoenen te schuiven van de slachtoffers”, zegt Wassenberg. “Het stadsbestuur zou beter inzetten op het ondersteunen van zwakke weggebruikers, in plaats van hen terecht te wijzen. Bovendien bleek, zoals we zelf hebben aangeklaagd, de onderbouwing van deze campagne nergens op te slaan: er werd een potje gemaakt van de cijfers, alsof fietsgedrag bij de vier hoofdoorzaken van verkeersongevallen zou behoren.”

Veilige infrastructuur, inzetten op verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers en een stevig fietsbeleid is volgens sp.a broodnodig. “We pleiten al geruime tijd om op sommige plaatsen het door rood afslaan naar rechts voor fietsers in te voeren. Andere steden hebben al lang het nut van deze ingreep ontdekt. Antwerpen blijft achter. Ook steunen we de oproep van enkele Antwerpse ouders om kruispunten conflictvrij te maken”, verklaart Wassenberg.

sp.a voerde in 7 van de 9 districten actie voeren met een op maat gemaakte boodschap. In Antwerpen (Generaal Lemanstraat), Borgerhout (Turnhoutsebaan), Wilrijk (De Bist), Berchem (Berchem Station) en Deurne (Confortalei)  werd actie gevoerd voor veilige fiets- en wandelinfrastructuur.  De partij duidt erop dat in de districten waar ze deel uitmaakt van de meerderheid, er wél werk wordt gemaakt van een betere en veiligere infrastructuur voor voetgangers en fietsers. In Merksem zette de lokale sp.a afdeling de Bredabaan in de kijker. Deze is sinds de heraanleg, met langs beide kanten een apart fietspad, veel veiliger geworden. In Hoboken werd er actie gevoerd aan het nieuw aangelegde fietspad aan het veer in de Leo Bosschaertstraat. “Wij blijven ons inzetten voor een écht fietsbeleid in Antwerpen, zodat jong en oud zich op een comfortabele en veilige manier in de stad kan bewegen.”