Het Brussels Gewest heeft de verkiezing van de OCMW-raad in Schaarbeek ongeldig verklaard. Reden voor de annulatie is het feit dat FDF-kandidaat André Cocle zijn kandidaatsakte niet ondertekend had !

De OCMW-raad moet nu helemaal opnieuw verkozen worden. In de praktijk zal er echter niks veranderen. Dominique Decoux van Ecolo blijft voorzitter van de raad.

Om akte te nemen van de ongeldige verkiezing werd de gemeenteraad van 31 januari verschoven naar 7 februari. De herverkiezing moet daarna binnen de drie weken plaatsvinden.