Het is een lijst geworden die volgens ons aan de vooropgestelde eisen voldoet. Zo zijn we er in geslaagd om 15 vrouwen en 16 mannen bijeen te krijgen uit de drie deelgemeenten. Drie vrouwen krijgen een plaats binnen de eerste vijf kandidaten nl. de 2de,3de en 5de plaats. 22 kandidaten komen uit de deelgemeente Wevelgem. De overige 9 kandidaten komen uit Gullegem en Moorsele.

Onze oudste kandidaat is 76 jaar, onze jongste 20 jaar.

Tegenover de verkiezingen van 2012 staan 16 nieuwe namen op onze lijst.

Laten we nu de kandidaten overlopen :

01. Francies DEBELS 60 jaar, kantoorverantwoordelijke Bond Moyson op swt, voorzitter Curieus, voorziiter Sp.a, uittredend gemeenteraadslid.

02. Vicky CLAEYS, 42 jaar, maatschappelijk werker bij Bond Moyson, uittredend OCMW raadslid.

03. Joke DE SMET, 37 jaar, pediatrisch verpleegkundige, uittredend gemeenteraadslid.

04. Yves GODDEERIS, 43 jaar, maatschappelijk werker OCMW.

05. Sofie DESMET, 37 jaar, verpleegkundige.

06. Nick DESMET , 54 jaar, vertegenwoordiger transportsector.

07. Marc WILLAERT, 53 jaar, postbode.

08. Tommy PATTYN, 41 jaar, kraanbestuurder.

09. Tijl MOURISSE, 20 jaar, student leerkracht Engels-Nederlands

10. Kathy DIERICK, 45 jaar, poetsvrouw.

11. Peter DEGRIJZE, 53 jaar, metaalarbeider, ABVV vakbondsmilitant.

12. Virginie MASSELIS, 39 jaar, opvoedster.

13. Cynthia TOEBAERT, 56 jaar, poetsvrouw.

14. Carine VANSTEENKISTE, 49 jaar, verpleegkundige.

15. Jacques DENEIR, 62 jaar, bruggepensioneerde.

16. Conny VANDENBERGHE, 53 jaar, huishoudelijk helpster.

17. Andy CARREYN, 40 jaar, huishoudelijk helper.

18. Dirk DESMET, 50 jaar, vrachtwagenbestuurder.

19. Andy VERVAEKE, 44 jaar, zelfstandig horeca uitbater.

20. Hilda ROBESYN, 61 jaar, bejaardenhelpster op swt, bestuurslid s-plus.

21. Viviane DORNY, 54 jaar, polyvalent verzorgende.

22. Sofie VANSTEENKISTE, 34 jaar, verzorgende.

23. Sharon GELDER, 35 jaar, logistiek medewerker.

24. Cynthia GHYSELINCK, 38 jaar, arbeidster.

25. Carine DEFRAEYE, 51 jaar, arbeidster.

26. Marie-Rose GHILLEMYN, 55 jaar, stikster.

27. Raoul DERUYTERE, 76 jaar, gepensioneerd.

28. Willy MACCO, 68 jaar, gepensioneerd.

29. Roger BAELEN, 73 jaar, gepensioneerd.

30. Luc VANDENBERGHE, 73 jaar, gepensioneerd.

31. Marnix VANSTEENKISTE, 59 jaar, zelfstandig electricien, uittredend gemeenteraadslid.


Onder het motto "Uw toekomst, onze zorg !" gaan deze 321 mensen met de sp.a de verkiezingen gegemoet.

Zonder andere thema's uit het oog te verliezen gaat de aandacht van sp.a voornamelijk uit naar veiligheid, mobiliteit, milieu, sociale huisvesting.

Tot slot : we geloven in deze lijst. Vedetten ontbreken. We opteren echter voor mensen die sterk geloven in een sociaal en dynamisch Wevelgem e die hieraan willen meewerken. Samen werken voor een gemeente waar het goed is om te wonen voor iedereen want daar gaat het om !