“Ik doe een oproep aan de Schepen van Jeugd en het College om de geplande verkoop stil te leggen en eerst samen met de jeugdraad mijn voorstel te onderzoeken. Er is vooral nood aan jeugdopbouwwerkers en straathoekwerkers. Een vernieuwde jongerenwerking is hier meer dan welkom.”

Het nu leegstaande Trefcentrum in de Driesleutelstraat is een gebouw met een rijke socio-culturele geschiedenis in onze stad. Dit vroegere fabrieksgebouw heeft in al haar vroegere werkingsvormen een ziel als ontmoetingsplaats op rechteroever. Het fungeerde eerst sinds 1976 als jeugdhuis en werd daarna in 1990 omgevormd tot centrum voor werklozenwerking en vrijetijdsbesteding. Ook ik heb er mijn jeugd doorgebracht, voor en achter de toog.

Door de recente verhuis van het centrum voor vorming en recreatie naar het onthaalcomplex kwam het gebouw leeg te staan. Ondanks de vele investeringen gedurende de afgelopen 40 jaar is het gebouw opnieuw toe aan enige renovatie. Toch blijft het nog geschikt voor een nieuwe functie. Toen in 1987 jeugdhuis Kreja er de deuren sloot, waren de kinderen en jongeren in de omliggende (sociale) wijken groot geworden. Er was met andere woorden toen geen publiek meer voor het jeugdhuis.
Vandaag 30 jaar later is er ook door de ontwikkeling van de St Elisabethsite opnieuw nood aan een jeugdwerking op rechteroever. De buurt heeft nood aan professionele jongerenondersteuning in een aangepaste infrastructuur. De drugsproblematiek in deze omgeving is gekend, er zijn hangjongeren, er is overlast en vandalisme. De stopzetting van het Buurtsportproject laat zich hier voelen. Ook Buurtwildt verdient een betere ondersteuning.

Er is vooral nood aan jeugdopbouwwerkers en straathoekwerkers. Een vernieuwde jongerenwerking zou hier welkom zijn.
Mijn vraag aan de schepen van jeugd en het college is dan ook waarom niet overwogen wordt dit voor de jeugd meer dan geschikte gebouw ter beschikking te stellen. Ik doe een oproep om de verkoop stil te leggen en eerst samen met de jeugdraad dit voorstel te onderzoeken. Om verkommering te vermijden zou men ondertussen de openstaande venster op de eerste verdieping best sluiten.

Patrick De Smedt - sp.a gemeenteraadslid.