Rob Beenders vraagt maatregelen voor betaalbare energiefactuur nav Energiebarometer

Rob Beenders (sp.a) pleit voor een definitieve verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6%. “Net als water is elektriciteit een basisproduct waarop geen luxetarief van 21 procent mag gelden”. “Terwijl tussen 2009 en 2016 een daling van de energieprijzen was van 12% hebben taksen en heffingen de factuur alleen maar de hoogte in gejaagd. Bij koppels leeft “slechts” 4,7% in energiearmoede, bij alleenstaanden is dat 28% en bij éénoudergezinnen is dat 18,6%. Dat is onaanvaardbaar.

Hoog tijd voor maatregelen die de factuur voor gezinnen, éénoudergezinnen en alleenstaanden verlichten en mensen wat extra ademruimte geeft om te investeren in isolatie. De btw-verlaging zou een gezin gemiddeld 120 euro per jaar opleveren.”

De elektriciteitsfactuur is het afgelopen jaar zes keer verhoogd. Met onder meer, de doorrekening van de vennootschapsbelasting, de afschaffing van de gratis stroom en de btw-verhoging naar 21 procent komt er per gezin gemiddeld 400 euro per jaar bij. Ondertussen blijkt uit recente cijfers van de Koning Boudewijnstichting dat één gezin op vijf in energiearmoede leeft. Dat is ontoelaatbaar in een welvarende regio als België.

‘De regering geeft een cadeaus aan Electrabel, terwijl de gezinnen, en vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen steeds meer betalen’.‘ Draai die beslissing terug, dan kan de btw voor alle gezinnen naar beneden. Het is een kwestie van keuzes maken.