De Vlaamse regering heeft op de ministerraad van 23 oktober 2009 beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. Dat deelde minister van Begroting Philippe Muyters mee op een vraag van Michèle Hostekint. Daarmee worden de geruchten die al enige tijd liepen dat de tijdelijke maatregel niet verlengd zou worden, meteen de kop ingedrukt.

"Minister Muyters evenwel benadrukte dat het slechts om een tijdelijke verlenging tot 2011 gaat", verduidelijkt Michèle Hostekint. "Eerder werd de maatregel al eens voor drie jaar verlengd, maar door het afnemend succes ervan besliste de regering nu om al na twee jaar opnieuw te gaan evalueren".

"Met de maatregel tracht de regering zoveel mogelijk slapende bouwgronden te activeren. Binnen de drie jaar na de schenking moeten de gronden immers worden bebouwd. Het is dus een belangrijke maatregel, waarvan de concrete minderinkomsten -geraamd op 2,15 miljoen euro per jaar- niet op tegen de voordelen. En ook in tijden van economische moeilijkheden is de maatregel een uitstekende zaak voor de bouwsector", meent Michèle Hostekint.