Jaarlijks worden duizenden dieren gebruikt in verschillende wetenschappelijke testen. Vaak  zijn de proeven essentieel, bijvoorbeeld voor medische doeleinden. Maar dieren worden ook voor andere doeleinden gebruikt zoals het testen van cosmetica.
Vlaanderen/België is koploper in biomedisch onderzoek en dat willen we zo houden. Toch betekent dit niet dat we het gebruik van proefdieren als standaard moet worden gezien

In de wetenschappelijke wereld gaan steeds meer stemmen op dat klassieke dierproeven niet de resultaten leveren voor goed onderzoek en er bovendien al verschillende alternatieven bestaan die beter werken, sneller en kostenbesparend.

Wij pleiten voor het zoveel mogelijk toepassen van alternatieven in de biomedische sector daarom legde Els Robeyns al voorstellen neer in het Vlaams Parlement.

Vermijd onnodig dierenleed:


  • Door het onderzoeken en promoten van alternatieve testmethodes

  • Door het opstellen van afbouwschema’s  en streefcijfers zoals in Nederland. Hierdoor kunnen we het aantal dierproeven beter monitoren en de afbouw hiervan promoten.

  • Door de werking van de ethische commissies, die oordelen over de dierproeven, volledig openbaar te maken.

  • Door voldoende te investeren in fondsen die het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven financieren.Vermijd dierenleed waar het kan en investeer in de alternatieven.