Eind augustus ontvingen verschillende gemeenten een schrijven waarbij werd meegedeeld dat de zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen op deze plaatsen niet langer zou doorgaan. 

In de regio Zuid-West-Vlaanderen alleen al gaat het over de gemeenten Zwevegem, Izegem, Harelbeke, Ingelmunster, Zonnebeke en Poperinge. Nochtans ontvangen al deze gemeenten een behoorlijk aantal bezoekers en biedt de dienst een meerwaarde voor de lokale gepensioneerde bevolking. 

In een antwoord op mijn parlementaire vraag hierover stelde de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine dat de zitdagen worden gecentraliseerd in grotere gemeenten die makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Een beslissing die te betreuren valt, een lokale zetel is wel degelijk een dienst met toegevoegde waarde voor het publiek. Alleen al in Harelbeke ontvangt de dienst 77 personen per zitdag, en dit cijfer zal alleen nog stijgen gezien de wijzigingen in de pensioenen ongetwijfeld een pak vragen met zich zullen meebrengen. Nu de zitdagen reduceren is absoluut niet het geschikte moment.